onderzoekgids > periodes > oudheid > tijdschriften

Collectie

Bibliografieën

Encyclopedieën en lexica

Handboeken

Tijdschriften

Historische bronnen

Beeldmateriaal

Instellingen

Internetsites

Oudheid: tijdschriften

De belangrijkste tijdschiften voor kunst van de (klassieke) oudheid, waarop de Letterenbibliotheek een abonnement heeft, zijn:

Deze titel in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Antike Kunst, Olten 1958- ....

Deze titel in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Antike Welt. Zeitschrift für Archäologie und Urgeschichte, Zürich [etc.] 1970-....
Naast de reguliere nummers verschijnen regelmatig speciale nummers, gewijd aan één onderwerp.


Zie ook de meer historisch gerichte tijdschriften waar de Letterenbibliotheek een abonnement op heeft.