Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

Jaarverslag 2018
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Onze visie op dierproeven

Meer dan ooit staat de discussie over dierproeven nationaal en internationaal in de schijnwerpers bij allen die hier iets mee te maken hebben. Tegelijkertijd is er de uitdaging om de gezondheid van mens en dier in onze samenleving te verbeteren en de translatie naar deze patiënten van wat wij in ons hoogwaardige fundamentele en toegepaste onderzoek bereiken, te borgen. Dat gebeurt nu ook nog met dierproeven.

We zouden allemaal willen dat dierproeven niet meer nodig zijn. De afgelopen periode is het 3V-concept hierin leidend geweest. De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht hebben dit stevig omarmd. Kijk maar naar het goede werk van het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences.

De wereld verandert snel. We hebben te maken met morele dilemma’s ten aanzien van het gebruik van dieren, maar ook bij de stappen en risico’s in de translatie van onderzoek naar de patiënt, èn bij wat er in de toekomst allemaal mogelijk zal zijn in de humane en veterinaire geneeskunde. En dan de innovaties in de wetenschap die – ja, dat is een punt dat stevig ter discussie staat – de proefdiervrije translatie naar mens en dier kunnen gaan faciliteren. De één noemt het omdenken, de ander een paradigmaverandering.

Met investeringen in de Utrecht Advanced In Vitro Models Hub ‘U-AIM’ zet de Universiteit Utrecht een belangrijke stap om proefdiervrije methoden verder te ontwikkelen. We gaan ons onderzoek beter gebruiken voor onze stip op de horizon: veel minder proefdieren. We zitten dan ook in een echte transitie. In zo’n transitie is het belangrijk dat wij goed met elkaar in gesprek blijven. Deze dialoog en het zoeken naar oplossingen zullen ons beter helpen dan het focussen op de verschillen en de soms sterk uiteenlopende standpunten.

In de tussentijd wordt er in Utrecht hard gewerkt om wat er aan dierproeven gebeurt echt zo goed mogelijk te doen. Daarover leest u in dit rapport, en het is mijn oprechte wens dat u in de komende jaren in de opeenvolgende rapportages een trend zult herkennen die recht doet aan onze transitie-ambitie. Of het gaat lukken kan ik niet voorspellen, maar dat we erop inzetten is duidelijk.

In deze transitie is het belangrijk dat wij goed met elkaar in gesprek blijven.
Prof. dr. Wouter Dhert
Prof. dr. Wouter Dhert
Decaan van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en voorzitter van het samenwerkingsverband Utrecht Life Sciences