onderzoekgids > disciplines > bouwkunst > tijdschriften

Collectie

Bibliografieën

Catalogi

Encyclopedieën en lexica

Monumenten-
beschrijvingen


Handboeken

Tijdschriften

Historische bronnen

Beeldmateriaal

Instellingen

Internetsites

Bouwkunst: tijdschriften

Algemeen

Deze titel in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Architectura. Zeitschrift für Geschichte der Baukunst, München 1971-....
Goede, specialistische artikelen, nadruk op periode voor 1900

Deze titel in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Journal of the Society of Architectural Historians, Louisville 1941-....
Toonaangevend tijdschrift, breed van scope.

Moderne tijd

Deze titel in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Volume. Independent bimonthly for architecture to go beyond itself, Amsterdam 2005-....
 Opvolger van  Deze titel in de catalogus van de UniversiteitsbibliotheekArchis, 1986-2004.

Nederland

Deze titel in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1899-....
Onder verschillende titels verschenen, zoals: Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond (1899-1907), Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundige Bond (1908-1920 en 1947), Oudheidkundig Jaarboek (1921-1946), Bulletin en nieuws-bulletin van de Nederlandse Oudheidkundige Bond (1948-1964) en Bulletin KNOB (1974-...).
Artikelen over voornamelijk Nederlandse (historische en monumentale) architectuur. Ook bouwhistorische en archeologische nieuwsrubrieken en recensies.
Alle jaargangen staan chronologisch bij LBTSS

Deze titel in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Bouw, Den Haag 1946-....
Voorheen week-, tegenwoordig maandblad. Documentair van aard, met vaak door de ontwerpers zelf geschreven toelichtingen. Oudere jaargangen zijn feitelijk de opvolger van het Bouwkundig Weekblad (samen met Architectura altijd te raadplegen voor 20ste-eeuwse Nederlandse architectuur)

Deze titel in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Jaarboek Monumentenzorg, Zeist 1990-....
Uitgave van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Vanaf 1994 themanummers.

Deze titel in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Jaarboek Cuypersgenootschap, Rotterdam 2000-....
Voorheen: Deze titel in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek De Sluitsteen, Ohé en Laak 1985-1999.
Vanaf 1993 met themanummers over 19de- en vroeg 20ste-eeuwse architectuur en vormgeving.

Deze titel in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Historische woonsteden & tuinen, Brussel 2004-....
Opvolger van: Deze titel in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek De woonstede door de eeuwen heen, Laarne 1989-2003.. Tijdschrift voor buitenplaatsen en kastelen in Nederland en België.

Stedenbouw

Deze titel in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Stedebouw & Ruimtelijke Ordening. Tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit, Den Haag 1996-....
Uitgave van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV), met vaak boeiende artikelen en recensies. Onmisbaar voor studie volkshuisvesting en stedenbouw in Nederland, maar ook handig voor de verwijzingen naar internationale congressen en de discussiethema's. De, eveneens belangrijke, voorlopers waren: Stedebouw en Volkshuisvesting, Den Haag 1958-1995, aanwezig bij LBTSS, en: Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw, Den Haag 1920-1957. Deze laatste jaargangen staan in het depot van de UB en moeten worden aangevraagd.